14/10: Το πρώτο φάσμα του κομήτη ISON από ερασιτέχνη αστρονόμο.


Ο Christian Buil φωτογράφισε το φάσμα του κομήτη ISON μέσω ενός τηλεσκοπίου 28 εκατοστών και η ανάλυση του δείχνει δυο έντονες γραμμές εκπομπής που αντιστοιχούν στον διατομικό άνθρακα (C2) και μια αμυδρότερη που αντιστοιχεί σε ιόντα κυανίου.

Σε αυτά τα δύο στοιχεία, που συναντούνται συχνά σε φάσματα κομητών, οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό το πράσινο χρώμα που εμφανίζει ο κομήτης.

http://www.isoncampaign.org/potw-oct14