Σεπτέμβριος 2013

Από τον Σεπτέμβριο και κατά την διάρκεια των επόμενων μηνών, ο κομήτης θα αυξάνει σταδιακά την λαμπρότητά του καθώς θα κινείται στον αστερισμό του Καρκίνου και θα πρέπει να είναι ορατός σε μικρά τηλεσκόπια.

Κατά την διάρκεια του λυκαυγούς θα βρίσκεται σε ύψος περίπου 20 μοιρών πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα, κοντά στο γ του Καρκίνου, (άστρο 5ου μεγέθους), και στο ανοικτό σμήνος Μ44.

Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου, κοντά στον κομήτη θα βρίσκεται και ο μηνίσκος της Σελήνης.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, μισή ώρα πριν την ανατολή του Ήλιου, ο κομήτης θα βρίσκεται σε ύψος 30 μοιρών από τον ανατολικό ορίζοντα, με τον Άρη να βρίσκεται 3 μοίρες δεξιά του και τον Βασιλίσκο (α Λέοντα) αρκετά πιο χαμηλά.


Τέλος Σεπτεμβρίου, ο κομήτης θα βρίσκεται στον αστερισμό του Λέοντα, σε απόσταση 260 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Ήλιο. Μέχρι τότε πρέπει να έχουμε μια καλή ιδέα για την εξέλιξη του κομήτη στους επόμενους μήνες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την διάρκεια της παρατήρησης, όταν ο κομήτης θα βρίσκεται κοντά στον Ήλιο και ο Ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την χρήση των οπτικών οργάνων, έτσι ώστε να μην βρεθεί ο Ήλιος στο οπτικό μας πεδίο!!