Τροχιά

Διαδραστική τρισδιάστατη απεικόνιση της τροχιάς:


Η τροχιά του κομήτη στο στερέωμα:


Η πορεία του κομήτη από διάφορες οπτικές γωνίες:


Σημαντικές ημερομηνίες:

21 Σεπτεμβρίου 2012: Ανακάλυψη
1 Οκτωβρίου 2013: Πλησιέστερη προσέγγιση στον Άρη
28 Νοεμβρίου 2013: Πλησιέστερη προσέγγιση στον 'Ηλιο (περιήλιο)
25 Δεκεμβρίου 2013: Πλησιέστερη προσέγγιση στην Γη (μόνο εάν επιζήσει του περιηλίου)