Παρατήρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την διάρκεια της παρατήρησης, όταν ο κομήτης θα βρίσκεται κοντά στον Ήλιο και ο Ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την χρήση των οπτικών οργάνων, έτσι ώστε να μην βρεθεί ο Ήλιος στο οπτικό μας πεδίο!!

Από τον Αύγουστο έως το περιήλιο του, τέλος Νοεμβρίου, ο κομήτης θα βρίσκεται στον πρωινό ουρανό λίγο πριν την ανατολή του Ήλιου. Θα αυξάνει σταδιακά την λαμπρότητά του και το ύψος του, αλλά είναι νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με την φωτεινότητά του, ή για την έκταση και λαμπρότητα της ουράς του.

Στην παρατήρηση κομητών χρησιμοποιούνται οπτικά όργανα με ευρύ πεδίο. Στην περίπτωση του ISON, όπου η ουρά του μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη σε μήκος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κιάλια, ή τηλεσκόπιο μικρής εστιακής απόστασης (άρα μεγάλου πεδίου) μαζί με ένα προσοφθάλμιο με ευρύ οπτικό πεδίο. Και πάλι όμως, αν η ουρά είναι μεγαλύτερη από 5 μοίρες, δεν θα χωράει ούτε στο ευρύ οπτικό πεδίο που προσφέρει ένα τυπικό ζευγάρι κιάλια.

Ο εντοπισμός του κομήτη θα είναι δύσκολος όταν βρίσκεται χαμένος στο λυκαυγές, ενώ σταδιακά θα προχωράει σε σκοτεινότερο ουρανό. Όπως φαίνεται και από το γράφημα, η καλύτερη εποχή για την παρατήρησή του είναι μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν θα έχει ανέβει αρκετά στον ουρανό.

Το γραφικό παρουσιάζει το ύψος του κομήτη από τον Αύγουστο έως τον Φεβρουάριο (χρωματιστές γραμμές, χρώμα ανάλογα με το ύψος), την παρουσία ή όχι της Σελήνης (λευκές γραμμές) καθώς και ποιά ώρα της ημέρας είναι ορατός ο κομήτης.

Οταν ο κομήτης βρίσκεται δεξιά του γραφήματος (Αύγουστο έως τέλος Νοεμβρίου) είναι ορατός στον ανατολικό ορίζοντα.

Στις 28 Νοεμβρίου είναι το περιήλιο του κομήτη, και το υπόλοιπο διάστημα γίνεται σιγά σιγά ορατός, έως ότου γίνει ορατός όλη νύχτα, αν και με μικρότερο μέγεθος (αν επιζήσει της κοντινής διέλευσης από τον Ήλιο).
Το μέγεθος του κομήτη σε σχέση με το ύψος του, όταν ο Ήλιος θα βρίσκεται 18 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα (αστρονομικό λυκόφως-λυκαυγές), υπολογισμένο για την Θεσσαλονίκη.
Κατά το διάστημα κοντά στο περιήλιο, το μέγεθος του κομήτη δεν είναι αξιόπιστο:
Το μέγεθος του κομήτη σε σχέση με την γωνιακή του απόσταση από τον Ήλιο: