Αύγουστος 2013

Για τους παρατηρητές του βορείου ημισφαιρίου, ο κομήτης θα κάνει την εμφάνιση του στον πρωινό ουρανό του Αυγούστου. Όλο τον μήνα θα βρίσκεται όμως σε απόσταση μικρότερη των 30 μοιρών από τον Ήλιο, έτσι θα είναι ορατός χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα, λίγο πριν την ανατολή του Ήλιου.

Θα είναι δύσκολος στην εύρεση, αρκετά αμυδρός (φαινόμενο μέγεθος 12-13) και χωρίς ουρά, ενώ για την παρατήρησή του θα χρειαστεί μεσαίο έως μεγάλο τηλεσκόπιο.


Μέσα Αυγούστου ανατέλλει δύο ώρες πριν τον Ήλιο, ενώ για τον εντοπισμό του θα βοηθήσουν οι πλανήτες που βρίσκονται κοντά του (Ερμής, Άρης και Δίας)


Τέλος Αυγούστου, ο κομήτης θα βρίσκεται πλέον στον Καρκίνο και σε μεγαλύτερο ύψος. Ο Άρης θα βρίσκεται πιο ψηλά και δεξιότερα του κομήτη, ενώ ο κομήτης θα βρίσκεται σε απόσταση 2 μοιρών από το ανοικτό σμήνος Μ44.


Ίσως δεν αποτελεί ακόμη αντικείμενο οπτικής παρατήρησης, αλλά σίγουρα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για φωτογράφιση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την διάρκεια της παρατήρησης, όταν ο κομήτης θα βρίσκεται κοντά στον Ήλιο και ο Ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την χρήση των οπτικών οργάνων, έτσι ώστε να μην βρεθεί ο Ήλιος στο οπτικό μας πεδίο!!