Φωτογραφίες

Νοέμβριος:

10/11/2013, © M. Jäger6/11/2013, © D. Peach, http://www.damianpeach.com/


Οκτώβριος:


27/10/2013, © D. Peach, www.damianpeach.com/25/10/2013, © Μάνος Καρδάσης24/10/2013, © Mike Holloway17/10/2013,© G. Masi, http://www.virtualtelescope.eu/12/10/2013, μαζί με Άρη και Βασιλίσκο, © N. Mrozek, http://www.schweifstern.marcel-klein.net/11/10/2013, © D. Peach, http://www.damianpeach.com/8/10/2013, © Α. Βlock, http://skycenter.arizona.edu/gallery7/10/2013, © R. Ligustri, http://www.astrobin.com/59231/5/10/2013, © R. Ligustri, http://www.astrobin.com/58893/3/10/2013, © N. Paul, http://www.astrobin.com/


Σεπτέμβριος: 


29/9/2013, © A. Diepvens, http://www.astronomie.be/alfons.diepvens/24/9/2013, © Damian Peach, www.damianpeach.com/Ο κομήτης μαζί με τον αστεροειδή 433 Eros, 24/9/2013, © P. Cox, N. Paul, events.slooh.com22/9/2013, © David Greg, events.slooh.com19/9/2013, © M. Facchini, A. Pizzetti, http://www.astrocavezzo.it/17/9/2013, © Chris Schur, http://spaceweather.com/16/9/2013, © Hirocun, http://www.flickr.com/15/9/2013, © Alfons Diepvens, http://www.astronomie.be/14/9/2013, © Gianluca Masi, http://www.virtualtelescope.eu/12/9/2013, © Carl Hergenrother, http://www.alpo-astronomy.org/8/9/2013, © Θόδωρος Γιαουρτσής5/9/2013, © Gianluca Masi, www.virtualtelescope.eu3/9/2013, © Rolando Ligustri


1/9/2013, © Gianluca Masi, virtualtelescope.eu


Αύγουστος:
30/8/2013, © Don Cranford, slooh.com

29/8/2013, © Nick Evetts, slooh.com

23/8/2013, © Jean François, http://6888comete.free.fr/fr/imageC2012S1Isonfrance.htm

18/8/2013, ©  Michael Jäger, http://cometpieces-at.webnode.at/#!

12/8/2013, η πρώτη φωτογραφία του κομήτη από τον Bruce Gary, http://www.brucegary.net/ISON/